Food for Thought

 
 

Met de productie ”Food for Thought” wordt een kritische kijk op de ”natuur” in Nederland geboden. Terwijl het roldocument gelezen wordt rolt de tekst naar boven. Sfeervolle beelden en muziek completeren de productie.

 

Sommigen menen overlast te ondervinden van ”invasieve exoten” die het evenwicht in de Nederlandse natuur
zou verstoren.

 

Feit is dat Nederland een zeer inconsequent tolerantiebeleid hanteert. Damherten, kraaien, bevers en wasberen mogen worden afgeschoten. Halsbandparkieten en Nijlganzen moeten actief worden bestreden.

 

Op de Veluwe worden per jaar honderden herten, reeën, hazen en wilde zwijnen afgeschoten om de populatie terug te dringen.

 

Anderzijds werd veel ”uitheemse” flora en fauna geïntroduceerd in Nederland. Moeflons op de Hoge Veluwe werden uit Sardinië en Corsica gehaald. Schotse Hooglanders en Galloways uit Schotland. Cranberries spoelden aan van schepen uit Noord Amerika. Ook Konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen zijn niet inheems.

 

”Natuur” in Nederland. Stof tot nadenken.

 

Verdraagzaamheid?

 
 
 
 

Titel: ”Food for Thought”

Speelduur: 6 minuten

Taal: Nederlands

Commentaarstem:  geen

Opnamejaar: AVP © 2017

Beeldformaat: PAL / High Definition 16:9

Prijs: EUR 10,00  (plus verzendkosten)