Vrienden van de Olifant 15 jaar

 

Al 15 jaar zet Rob Faber zich in voor de olifantjes. Om Vrienden te binden aan dat ene doel. Om getraumatiseerde  weesolifantjes een toekomst te bieden. In Kenia, maar ook in Thailand en Sri Lanka. Woelige tijden met successen
en tegenvallers. Alleen doorzetting en gedrevenheid van deze kleine grote man, maakte dat “Vrienden van de Olifant” internationaal wordt gewaardeerd.

 

Samen met beeldmateriaal van ”Vrienden van de Olifant”, werd door AVP een jubileumfilm vervaardigd. Een film die vraagt om bewustwording. Een spiegel voor velen. Het oprukken door de mens in de natuur, klimaatverandering, stroperij. De weesjes krijgen het nog zwaar.

 

We zien de verschillende soorten olifanten en hoe verschillende continenten omgaan met olifanten. Hoe de grootste olifanten ter wereld weten te overleven in het droge Namibië en ternauwernood zelf een klein kalfje uit een drinkplaats weten te redden. Hoe Kenia lijdt onder de droogte en de David Sheldrick Wildlife Trust steeds meer weesjes moet  opnemen vanwege de stroperij. In Thailand is de olifant gedoemd tot werkolifant en toeristische trekpleister.

 

Net buiten Chiang Mai richtte Lek haar “Elephant Nature Park” op. Gesteund door “Vrienden van de Olifant” zijn Lek en weesje “Faa Mai” onafscheidelijk. Sri Lanka ziet zijn olifantenpopulatie inkrimpen met 85 procent tot maximaal 3.000 wilde olifanten. Het “Elephant Transit Home“ heeft sinds 2003 al 65 olifanten kunnen vrijlaten. Het is feest! En terecht.

 

Vanwege de successen die een gedreven team al 15 jaar een toekomst wil bieden aan de olifanten, zodat ook onze kinderen een toekomst kennen met de natuur zoals die behoort te zijn.

 

Met een persoonlijk dankwoord aan Rob van Daphne Sheldrick.

 
 
 
 
Titel: “Vrienden van de Olifant 15 jaar”
Speelduur: 20 minuten
Taal: Nederlands
Commentaarstem: Ko Augustijn
Opnamejaar:  AVP © 2010
Beeldformaat: 4:3
Prijs: EUR 9,95